DEKCLO

Voegwerk en Gevelreiniging

Werkwijze bij uitkappen, waterstralen en voegen.

Dekzeil plaatsen op de niet verharde ondergrond,

Steiger bouwen;

  • eigen steiger met verankering in de muren en waar nodig eigen hoogwerker
  • steiger rondom afschermen met netten,
  • waarschuwingslichten op de hoeken,
  • daar waar nodig afzetlint en/of pionnen.

 


Afplakken van de kozijnen van ramen en deuren,

Uitkappen (met gedempte luchthamers) van de voegen tot op de goede mortel,

Schoon vegen van de stoepen en paden rondom de steiger,

Waterstralen van de gevels op ± 3-3,5 bar,

Naspoelen van de gevels zodat deze 100% stofvrij zijn,

Schoon spoelen van de stoepen en paden rondom de steiger,

Voegmortel samenstellen en/of aanpassen aan de bestaande metselmortel;

  • voegzand (1 of 2 soorten), cement of kalk en water worden afgemeten,
  • mortel aanmaken met voegmachine,
  • indien gewenst voegmonster opzetten, voor kleurbepaling, hiervoor wordt een goedkeuring ondertekend;
  • voegen; borstelwerk, gladde voeg, schaduwvoeg, snij/knipvoeg, klopvoeg;

 

 


Indien gewenst impregneren,nadat alles weer opnieuw is afgeplakt.(zie aparte bijlage)

 èè  Na goedkeuring van de klant, wordt het werk schriftelijk opgeleverd.        çç

Torbo Lagedruk Vochtstraalsystemen

MILIEUBEWUST STRALEN ZONDER STOFOVERLAST

 

FCC Torbo BV te Driebergen kreeg in 1990 het importeurschap voor West-Europa voor het Torbo lagedruk vochtstraalsystemen.

Het Torbo vochtstraalsysteem werkt, in tegenstelling tot conventionele systemen, al op lage druk vanaf ± 1 bar.

De ketel wordt gevuld met straalmiddel naar keuze en water en wordt daarna met water op druk gebracht: ± 10 bar.


Door middel van inschroefbare nozzles wordt de hoeveelheid straalmiddel bepaald (bijv. 1 liter per minuut) en in de straalslang geïnjecteerd. De verhouding straalmiddel – water is altijd 80%-20%.

De luchtdruk van de aangesloten compressor kan ingesteld worden van 1 tot 8 bar. Hierdoor is het straalmiddel tot 75% lager dan droogstraal- of sandwash systemen. Het waterverbruik is zeer laag, gemiddeld zo`n 0,4 liter per minuut en dient om de straaldeeltjes fijn te verdelen en het stof te binden.

Het systeem met de compressor is selfsupporting, heeft dus geen verdere energiebronnen nodig en is daardoor snel operationeel.

Met de afstandbediening kan de operator kiezen tussen stralen, lucht blazen of met water afspoelen.

Tevens is het systeem voorzien van een snelafslag, wat de veiligheid zeer ten goede komt. Door de geringe tegendruk is het apparaat zeer licht hanteerbaar, waardoor een efficiënte productie gewaarborgd is.  


Torbo lagedruk vochtstraalsystemen worden momenteel ingezet voor het reinigen van gebouwen, het verwijderen van verf op plaatsen waar voorheen reinigingschemicaliën nodig waren en het stralen van staal, aluminium en beton.

 

Door de nauwkeurige drukinstelling worden voegwerk en zachte ondergronden niet beschadigd.

 

Enkele voorbeelden zijn o.a. het stralen van opslagtanks op de Botlek, het reinigen van de gevel van het Heineken Bier Museum te Amsterdam, het stralen van de aluminium beplating van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, het stralen van schepen en het stralen van masten en onderstations van elektriciteitsbedrijven.

 

Het Torbo lagedruksysteem werkt volgens een geheel ander principe dan het huidige zogenaamde droogstraalsysteem waarvoor bij de Rijksdienst voor monumentenzorg vergunning dient aangevraagd te worden.

Het verschil zit hierin dat bij de droogstraalsystemen de druk in de slang hetzelfde is als in de straalketel. Het meevoeren van straalmiddel in de slang gebeurt door middel van het venturi systeem. Pas bij een druk van ± 4 bar wordt het straalmiddel uit de ketel meegenomen wat inhoud dat het straalsysteem pas bij deze druk kan werken en zeer snel beschadigingen aan zachte ondergronden kan teweegbrengen. Het straalmiddel moet ook voorgedroogd in de ketel worden gevoerd, vochtig of nat straalmiddel werkt niet (geeft verstopping).

 

De torbo straalketel wordt gevuld met straalmiddel naar keuze en water. Als de ketel gevuld is wordt deze met water op druk gebracht. Als men wil gaan stralen stelt men van te voren de druk in. In de ketel is de druk o,2 bar boven de druk in de straalslang. Het straalmiddel wordt dan met de vooraf ingestelde hoeveelheid geïnjecteerd in de straalslang, dus ongeacht de werkdruk wordt het straalmiddel geïnjecteerd en voortgeduwd. Dit is mogelijk vanaf 1 bar. Droog straalmiddel is niet nodig en het straalmiddel kan ook hergebruikt worden. Men kan ook gebruik maken van zeer zachte straalmiddelen om hiermee beschadigingen te voorkomen.

 Het torbo lagedruk vochtstraalsysteem staat inmiddels ook op de z.g. milieulijst van het ministerie van V.R.O.M. onder nr. 2048. Op basis van het feit dat er met zeer weinig straalmiddel, ± 75% minder dan conventionele systemen, gestraald kan worden en dat droogstralen niet mogelijk is met het systeem.